Terms & Conditions

Innledning

Dette juridiske varselet gjelder hele innholdet i denne bookingmotoren. Bruk litt tid på å lese disse bruksvilkårene (”Bruksvilkår”). Ved å bruke denne bookingmotoren angir du at du godtar disse Bruksvilkårene uansett om du velger å registrere deg hos oss eller ikke. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke denne bookingmotoren. Hvis du bruker noen del av denne bookingmotoren, anses det at du har akseptert hele dette juridiske varselet.

Denne bookingmotoren drives av CarTrawlers teknologi, og lar deg bruke CarTrawlers teknologi til å bestille billeietjenester. Når du godtar Bruksvilkårene og/eller bruker noen del av denne bookingmotoren, godtar du å bruke denne bookingmotoren og teknologien som støtter den og som er tilgjengelig via denne bookingmotoren, i samsvar med Bruksvilkårene, og at Bruksvilkårene er en avtale mellom CarTrawler og deg.

CarTrawler kan endre dette juridiske varselet når som helst ved å oppdatere denne teksten. Du bør sjekke bookingmotoren med jevne mellomrom for å se gjennom det gjeldende juridiske varselet, fordi det er bindende for deg. Visse bestemmelser i dette juridiske varselet kan erstattes av uttrykkelig angitte juridiske varsler eller vilkår som ligger på bestemte sider av bookingmotoren.

Dette juridiske varselet er utstedt av Etrawler Limited, et irskregistrert selskap som driver virksomhet under navnet CarTrawler.
AVSLUTT BRUKEN AV DENNE BOOKINGMOTOREN UMIDDELBART HVIS DU IKKE GODTAR BRUKSVILKÅRENE OG AT DU SKAL BINDES AV DISSE.
CarTrawler muliggjør bestilling av bilutleietjenester og leverer bilutleietjenester. CarTrawler eier eller driver ingen bilutleiefirmaer. Din kontrakt om billeie inngås mellom deg og bilutleieleverandøren. Vilkårene i leieavtalen mellom deg og bilutleieleverandøren er tilgjengelig på denne bookingmotoren når du velger biltype og oppgir annen relevant informasjon. CarTrawler gir ingen garantier eller utsagn i forhold til noen bilutleieleverandør eller noen biler som leies ut av noen bilutleieleverandører. Det er kun bilutleieleverandørens ansvar å levere en leiebil som leies via denne bookingmotoren.

Alle henvisninger til bookingmotoren i disse Bruksvilkårene anses å omfatte henvisning til alle bookinger som foretas gjennom CarTrawlers kundesenter.

Avgifter og gebyrer

Eventuelle kredittkort-/administrasjonsgebyr som CarTrawler belaster deg, kan ikke under noen omstendigheter refunderes. Det er bilutleieleverandørens ansvar å behandle reservasjonen din riktig. Riktigheten av ethvert tilbud om leie av bil som gis i denne bookingmotoren, og enhver bestilling som foretas på denne bookingmotoren, er avhengig av informasjonen du har oppgitt på denne bookingmotoren.

Servicetilgang

Selv om CarTrawler forsøker å sikre at bookingmotoren vanligvis er tilgjengelig 24 timer i døgnet, skal ikke CarTrawler holdes ansvarlig av noen årsak hvis bookingmotoren er utilgjengelig til noe tidspunkt eller over enhver periode. Tilgang til bookingmotoren kan utsettes midlertidig og uten varsel ved systemsvikt, vedlikehold eller reparasjon, eller av enhver årsak utenfor CarTrawlers kontroll.

ERSTATNINGSANSVAR

Ved en eventuell disputt mellom CarTrawler og deg er vårt eventuelle erstatningsansvar overfor deg begrenset til beløpet på det innledende gebyret som du betalte da du bestilte bilen.

CarTrawler fraskriver seg i det største omfang det er tillatt ved lov, alle garantier (både uttrykte og underforståtte) om kvalitet, kompletthet, ytelse eller egnethet til et bestemt formål for (i) enhver bil som bestilles via denne bookingmotoren og (ii) denne bookingmotoren og enhver del av dennes innhold, inkludert, men ikke begrenset til, all informasjon angående bilutleie som er tatt med i denne bookingmotoren og teknologien som støtter og som er tilgjengelig via denne bookingmotoren. CarTrawler forbeholder seg retten til å foreta endringer i bookingmotoren til enhver tid. Informasjonen i denne bookingmotoren oppdateres med jevne mellomrom. Ved å bruke denne bookingmotoren aksepterer du at utleieinformasjonen og all annen informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om reiser og ferier som publiseres på denne bookingmotoren, kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil.

Enhver booking du foretar om billeie på denne bookingmotoren gjøres hos en bilutleieleverandør og ikke hos CarTrawler. CarTrawler og denne bookingmotoren, gjør det bare mulig å foreta bestillinger hos bilutleieleverandøren. CarTrawler er ingen part i kontrakten mellom deg og bilutleieleverandøren og har intet ansvar eller erstatningsansvar (direkte eller indirekte) overfor noen part med tanke på vilkårene i din kontrakt med bilutleieleverandøren eller eventuelle problemer som oppstår i forbindelse med bilen som leies i henhold til denne kontrakten, eller for ethvert annet eventuelt problem mellom deg og bilutleieleverandøren. Når du foretar en bestilling av bilutleie på denne bookingmotoren, bindes du av og anses å ha godtatt vilkårene til den relevante bilutleieleverandøren.

BORTSETT FRA DER DET ER LOVSTRIDIG, FRASIER BÅDE CARTRAWLER OG ENHVER AV VÅRE STYREMEDLEMMER, EIERE, ANSATTE, DATTERSELSKAPER, REISESELSKAPPARTNERE ELLER ANDRE REPRESENTANTER SEG ANSVARET FOR ETHVERT DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV ENHVER INFORMASJON, PRODUKTER, TJENESTER OG/ELLER MATERIALE SOM TILBYS GJENNOM DENNE BOOKINGMOTOREN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV DATA, INNTEKT, FORTJENESTE ELLER MULIGHETER, TAP AV ELLER SKADE PÅ EIENDOMMER OG KRAV FRA TREDJEPARTER ELLER ETHVERT INDIREKTE TAP ELLER SKADE ELLER FØLGETAP ELLER -SKADE SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SOM HELST MÅTE, SELV OM CARTRAWLER HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKT TAP ELLER SKADE, ELLER SLIKT TAP ELLER SKADE KUNNE FORUTSEES PÅ RIMELIG MÅTE.

Listen over reiseinformasjon eller tjenester eller koblinger i denne bookingmotoren er ikke, og skal ikke anses som, anbefalinger fra CarTrawler, eller som en garanti eller et utsagn om at reiseinformasjonen eller tjenestene er av en viss standard eller egnet til ditt formål. CarTrawler skal ikke holdes ansvarlig overfor deg i tilfelle reiseinformasjonen eller tjenestene ikke er egnet til ditt formål. Du bør bruke eget skjønn når du benytter denne informasjonen.

IKKE-LOVLIG ELLER FORBUDT BRUK

Et vilkår for bruk av denne bookingmotoren er at du forplikter deg overfor CarTrawler til å ikke bruke denne bookingmotoren til noe formål som er ulovlig eller forbudt gjennom Bruksvilkårene, eller som motstrider disse.

ALDER OG ANSVAR

Når du bruker denne bookingmotoren, bekrefter du at du er av tilstrekkelig juridisk alder til å kunne bruke denne bookingmotoren og inngå bindende juridiske forpliktelser i forbindelse med ethvert ansvarsforhold du kan inngå som et resultat av bruken av denne bookingmotoren. Når du bruker denne bookingmotoren, angir du at du har forstått at du er ansvarlig, økonomisk og på annen måte, for all bruk av denne bookingmotoren som utføres av deg eller andre personer som bruker påloggingsinformasjonen din. CarTrawler anbefaler at du beskytter påloggingsinformasjonen din.

LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSIDER

Denne bookingmotoren kan inneholde lenker til ressurser på servere eller nettsider som drives av andre parter enn CarTrawler. Hvis du bruker disse lenkene, forlater du denne bookingmotoren (nettsiden). Slike hyperlenker er kun tatt med som en ekstra referanse- og informasjonstjeneste. Det at hyperlenker til andre nettsider eller servere er tatt med i denne bookingmotoren, betyr ikke en godkjenning av stoffet på slike nettsider eller servere (inkludert, men ikke begrenset til, stoff som gjelder reiseinformasjon eller tjenester) eller enhver forbindelse til deres operatører. CarTrawler kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for slike nettsider eller servere, eller partene som driver slike nettsider eller servere, og CarTrawler påtar seg derfor intet ansvar for noe innhold på disse serverne eller nettsidene, eller for nøyaktigheten eller lovligheten av informasjonen på andre nettsider eller servere. Du må bruke eget skjønn når du kommuniserer med og bruker tjenester fra disse andre nettsidene eller serverne. Hvis du bestemmer deg for å gå inn på noen av tredjepartenes nettsider fra lenker på denne bookingmotoren (nettsiden), gjør du det helt for egen risiko.

BOOKINGVILKÅR

Les nøye gjennom følgende vilkår, som gjelder reservasjoner/bestillinger du foretar om billeie gjennom denne bookingmotoren.

A. Foreta en bestilling

CarTrawler er en global virksomhet. Derfor finnes det tre typer betalingsmodeller for virksomheten, som brukes når du foretar en bestilling, som beskrevet nedenfor:

 • du betaler et depositum på det tidspunktet du foretar bestillingen, og det resterende beløpet betales til bilutleieleverandøren ved ankomst
 • du betaler hele leiekostnaden for utleiebilen på det tidspunktet du foretar bestillingen, og du betaler bare for drivstoff og tilleggsalternativer ved ankomst
 • du betaler ingenting når du foretar bestillingen. CarTrawler foretar bestillingen på dine vegne uten å ta imot noe beløp, og du betaler utleiebilleverandøren hele prisen for utleiebilen på ankomsttidspunktet

Betalingsmodellen for bestillingen din er avhengig av stedet og/eller bilutleieleverandøren som brukes, og du blir informert om eventuell forhåndsbetaling før du fullfører bestillingen. Der relevant er du ansvarlig for å betale resterende skyldig beløp til bilutleieleverandøren. Du er alltid ansvarlig for å betale for eventuelle tilleggstjenester/-kostnader du bestiller, og du er ansvarlig for alle andre gebyrer som gjelder hos nevnte bilutleieleverandør. Du må bruke et kredittkort, bankkort eller PayPal for å benytte tjenestene på dette nettstedet. Husk at ikke alle bilutleieleverandører godtar bankkort eller PayPal. Når du bestiller med kredittkort, bankkort eller PayPal gjennom dette nettstedet, godtar du at hvis du avbestiller under 48 timer før leieperioden starter for en bestilling foretatt på dette nettstedet, vil beløpet som er overført (depositum og vårt gebyr), beholdes av CarTrawler og ikke refunderes. Hvis hele leiebeløpet også er innbetalt, beholder CarTrawler 3 dagers leiekostnad pluss gebyr og har ikke ansvar for å refundere leiebeløpet, og du aksepterer herved at CarTrawler ikke har noe ansvar for å refundere det samlede leiebeløpet under noen omstendigheter. Hvis du må foreta endringer i bestillingen din, må CarTrawler få melding fra deg via CarTrawler Support (CarTrawler støtte) på nettsiden, som tydelig informerer CarTrawler om nøyaktig detaljinformasjon ved en slik endring. CarTrawler garanterer ikke at nevnte endringer kan gjennomføres, men vil gjøre det som står i vår makt for å oppnå et gunstig resultat. Endringer kan ikke iverksettes etter at bilen er hentet. CarTrawler kan ikke tilby noen refusjon hvis du avslutter leieforholdet tidligere enn fastsatt. Dersom du trenger å utvide leieperioden etter at utleiebilen er hentet (datoer som ikke dekkes av CarTrawler-bekreftelsen), må du betale gjeldende, lokale utleiekostnader direkte til bilutleiefirmaet. Når du foretar en bestilling/reservasjon, er det ditt ansvar å informere bilutleieleverandøren om nødvendig om eventuelle fysiske eller mentale lidelser som er relevante for leie av bilen. Ved et eventuelt uhell kan det få utfall for forsikringen hvis du har utelatt å informere bilutleieleverandøren om en lidelse. Når du henter utleiebilen, må du forelegge gyldig førerkort fra opprinnelseslandet (britiske førerkort i to deler), et gyldig pass og et gyldig kredittkort i leierens (førerens) navn. Dersom ikke de nødvendige dokumentene forelegges, kan bilutleiefirmaet nekte å utlevere bilen, og ingen innbetalte beløper vil tilbakebetales til deg. Hvis du foretar en booking, men ikke henter bilen, blir ingen innbetalte beløper tilbakebetalt. Husk at ved forsinket ankomst, er det kundens ansvar å kontakte bilutleiefirmaet. CarTrawlers kan ikke holdes ansvarlig for innbetalte beløper ved annullerte eller forsinkede flyvninger.

B. Bekreftelse av bestillingen

Når bestillingen er bekreftet, utsteder CarTrawler en bestillingsbekreftelse på vegne av bilutleieleverandøren for hver bestilling, men påtar seg ikke å ta med kostnader for ytterligere tjenester eller informasjon om gebyrer eller avgifter som bilutleieleverandøren belaster eller tilleggstjenester som du bestiller når du henter bilen. CarTrawler anbefaler at du sjekker bestillingsinformasjonen nøye, f.eks. land, sted og leieperiode. Ved uoverensstemmelser må du umiddelbart sende en melding gjennom vår Website engine (bookingmotor) og tydelig informere CarTrawler om nøyaktig detaljinformasjon ved slik uoverensstemmelse. CarTrawler anbefaler at du leser gjennom og overholder bilutleieleverandørens vilkår (som er tilgjengelig på denne bookingmotoren, men som kan endres av bilutleieleverandøren med jevne mellomrom) som bilutleieleverandøren legger til grunn for å utlevere den bestilte bilen til deg ved mottak av bestillingsbekreftelsen. Reservasjonsnumrene på bestillingsbekreftelsen må oppgis ved alle spørsmål, avbestillinger eller endringer av bestillingen.

C. Avbestillinger

Avbestillinger må foretas minst førtiåtte (48) timer før leieperioden starter for en bestilling som er foretatt på denne bookingmotoren. Hvis du ønsker å avbestille, er eneste godkjente metode å gjøre det på gjennom Cartrawler Website (Cartrawlers nettsted). Hvis du avbestiller direkte hos bilutleiefirmaet, kan tilleggsavgifter påløpe.

Følgende kostnader gjelder i forbindelse med avbestillinger som er forhåndsbetalt:

 • Dersom avbestillingsvarsel mottas av CarTrawler innen sju (7) dager etter bestillingsdato og minst førtiåtte (48) timer før utleieperioden begynner for en bestilling foretatt på denne bookingmotoren, vil alle innbetalte beløper tilbakebetales.
 • Dersom avbestillingsvarsel mottas av CarTrawler mer enn sju (7) dager etter bestillingsdato og minst førtiåtte (48) timer før utleieperioden begynner for en bestilling foretatt på denne bookingmotoren, vil alle innbetalte beløper, bortsett fra et avbestillingsgebyr på €25,00 og kortgebyret (der relevant), tilbakebetales.
 • Dersom avbestillingsvarsel mottas av CarTrawler under førtiåtte (48) timer før utleieperioden starter for en bestilling foretatt på denne bookingmotoren, betales ingen beløper tilbake, med mindre hele leiebeløpet også er innbetalt. I så tilfelle beholder CarTrawler tre (3) dagers leieavgift og kortgebyret (der relevant).

Følgende kostnader gjelder i forbindelse med avbestillinger som er delbetalt:

 • Dersom avbestillingsvarsel mottas av CarTrawler innen sju (7) dager etter bestillingsdato og minst førtiåtte (48) timer før utleieperioden begynner for en bestilling foretatt på denne bookingmotoren, vil alle innbetalte beløper tilbakebetales.
 • Dersom avbestillingsvarsel mottas av CarTrawler over sju (7) dager etter bestillingsdato og minst førtiåtte (48) timer før utleieperioden begynner for en bestilling foretatt på denne bookingmotoren, vil alle innbetalte beløper, bortsett fra et avbestillingsgebyr på €25,00 og kortgebyret (der relevant), tilbakebetales.
 • Dersom avbestillingsvarsel mottas av CarTrawler under førtiåtte (48) timer før leieperioden begynner for en bestilling foretatt på denne bookingmotoren, blir ingen innbetalte beløper tilbakebetalt.

Ved avbestilling av en bestilling der hele leiebeløpet skal innbetales ved ankomst, er det intet avbestillingsgebyr, men du må fremdeles avbestille gjennom Cartrawler Website (Cartrawlers nettsted).

Det er forbrukerens ansvar å personlig avbestille ethvert annet tilleggsprodukt han/hun kan ha kjøpt i forbindelse med (parallelt med) reservasjonen av bilen, dvs. FULL FORSIKRING gjennom tredjeparter, som Mondial.

Dersom du avbestiller eller endrer en bestilling betalt med kredittkort/bankkort, skal ikke CarTrawler holdes ansvarlig for tap av penger som du lider på grunn av endrede valutakurser fra tidspunktet for din opprinnelige bestilling og senere avbestilling eller endring (som relevant).

D. Prissetting

CarTrawler gjør alt som står i deres makt for å sikre at prisene som oppgis når en bestilling foretas på denne bookingmotoren, er nøyaktige i alle hovedhensyn. Likevel forbeholder CarTrawler seg retten til å endre prisen som oppgis når en bestilling foretas, hvis det foreligger en åpenbar feil i den angitte prisen. CarTrawler vil gjøre sitt beste for å varsle kunden så snart som rimelig mulig dersom en pris som ble oppgitt ved bestilling, er feil. Ved endring av en pris som ble oppgitt ved bestilling, kan kunden velge å betale den endrede prisen. Ellers har kunden rett til å få refundert alle innbetalte beløper. Valutakursen som CarTrawler bruker for å vise prisene i valutatypen kunden har valgt, blir hyppig oppdatert. Valutakursene som brukes av ditt kredittkortselskap, kan variere. CarTrawler kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle differanser mellom prisene som vises av CarTrawler, og beløpet som ditt kredittkortselskap belaster, på grunn av benyttet valutakurs.

E. Reklamasjonsprosedyre:

Reklamasjoner må være skriftlige og må logges til CarTrawler Support (støtte for CarTrawler) og være mottatt innen 30 dager etter fullføring (datoen for tilbakelevering av utleiebilen). Klager som mottas etter denne perioden, blir ikke behandlet.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR KREDITTKORT- ELLER BANKKORTTRANSAKSJONER

CarTrawler gjør det som står i deres makt for å sikre at alle kredittkort- og bankkorttransaksjoner på denne bookingmotoren skal være sikre. Hvis det IMIDLERTID vises uautoriserte trekk på saldoutskriften for kredittkortet eller bankkortet ditt, eller ethvert kort som brukes på denne bookingmotoren når som helst under eller etter at du foretar din reservasjon, gjennomfører din transaksjon eller oppgir din kortinformasjon på denne bookingmotoren, skal ikke CarTrawler ha erstatningsansvar eller noe annet ansvar for enhver skade eller tap, uansett type, som oppstår på grunnlag av eller som på noen måte er forbundet med nevnte bruk, transaksjon eller opplysning, med forbehold for kun eventuelle lovfestede rettigheter du kan ha. Husk at denne bookingmotoren er VeriSign-sikret.

OPPHAVSRETT, VARSLING OG BEGRENSET LISENS

All informasjonen i denne bookingmotoren, inkludert, men ikke begrenset til innhold, tekst, grafikk, bilder, handelsnavn, oppbygning, fotografier, knapper, kunstnerisk arbeid, datakode, er beskyttet av opphavsrett, forskjellige åndsverkslover og lover i henhold til lov og internasjonale avtaler og er kun tilgjengelig for deg til personlige formål. Med mindre du har mottatt skriftlig samtykke fra CarTrawler om det motsatte, kan du kun bruke bookingmotoren og dens innhold til personlige, ikke-kommersielle formål. Du har ikke tillatelse til å endre, kopiere, distribuere, samle, overføre, gjengi eller vise noe av ovennevnte til personlig eller forretningsmessig bruk. Ved å bruke denne bookingmotoren godtar du:

 • ikke å bruke bookingmotoren til å foreta noen spekulative eller falske bestillinger
 • ikke å bruke bookingmotoren til å undersøke leverandører eller leverandørers prissetting
 • ikke å bruke navnet ”CarTrawler” eller ethvert CarTrawler-merke til kommersielle formål uten først å innhente skriftlig tillatelse fra CarTrawler og
 • ikke å gjengi materiale fra denne bookingmotoren (nettsiden) til kommersielle formål

ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne bookingmotoren gjøres tilgjengelig for brukerne slik den er, og CarTrawler gir ingen garantier eller utsagn om (i) at denne bookingmotoren eller teknologien (servere osv.) som gjør den tilgjengelig og støtter den, er uten feil eller mangler eller (ii) at informasjonen som legges ut på denne bookingmotoren er fri for virusinfeksjon eller annet med kontaminerende eller destruktive egenskaper. CarTrawler påtar seg intet ansvar for infisering med eller effekter av skadelige applikasjoner, som, men ikke begrenset til, virus, trojanske hester, fikling, bedrageri eller tyveri, feil, teknisk svikt, utelatelser, forsinkelser, uautorisert tilgang eller enhver hendelse som korrumperer akseptabel administrasjon, kommunikasjon og integritet for denne bookingmotoren.

FRASKRIVELSE

Dersom vi ikke til enhver tid eller over enhver periode kan håndheve én eller flere av Bruksvilkårene, er ikke dette en fraskrivelse av dem eller rettighetene knyttet til noen av dem.

OVERSKRIFTER OG CARTRAWLER

Overskriftene som brukes i disse Bruksvilkårene, fungerer kun veiledende, og skal ikke påvirke betydningen eller omfanget av disse Bruksvilkårene. CarTrawler er et firmanavn som eies av Etrawler Limited, og alle henvisninger til CarTrawler i disse Bruksvilkårene anses som å omfatte henvisning til Etrawler Limited. Alle henvisninger til bookingmotoren (nettsiden) i disse Bruksvilkårene anses å omfatte henvisning til alle bestillinger som foretas gjennom CarTrawlers kundesenter.

ENDRING AV BRUKSVILKÅRENE

CarTrawler forbeholder seg retten til å endre Bruksvilkårene og innholdet i denne bookingmotoren av enhver grunn og uten forutgående varsel og uten erstatningsansvar overfor deg, enhver annen bruker eller enhver tredjepart. Denne rettigheten skal ikke påvirke Bruksvilkårene som er godtatt av deg, brukeren, da du foretok en gyldig bestilling eller kjøp ved bruk av denne bookingmotoren. Du bør se gjennom disse Bruksvilkårene for eventuelle endringer hver gang du går inn på bookingmotoren. Leiebilleverandøren kan av og til endre sine vilkår (som er tilgjengelig på denne bookingmotoren) for utleie av den bestilte bilen til deg. CarTrawler er ikke ansvarlig, og skal ikke ha noe erstatningsansvar hvis leiebilleverandørens vilkår som er tilgjengelig på denne bookingmotoren, har blitt eller blir endret av leiebilleverandøren.

GENERELLE VILKÅR

Bruksvilkårene og din bruk av og tilgang til denne bookingmotoren reguleres av lovene i Den irske republikk. Domsmyndighetene i Den irske republikk har eksklusiv jurisdiksjon ved alle disputter som oppstår mellom deg og CarTrawler på grunn av eller i forbindelse med bruk av denne bookingmotoren. Bruk av denne bookingmotoren er uautorisert i enhver jurisdiksjon som ikke godkjenner alle bestemmelsene i Bruksvilkårene, medregnet, uten begrensninger, denne paragrafen. Du godtar at det ikke foreligger noe forhold, samarbeid, ansettelsesforhold eller agentforhold mellom deg og CarTrawler på grunnlag av Bruksvilkårene eller din bruk av denne bookingmotoren. Vår oppfyllelse av Bruksvilkårene gjelder med forbehold for eksisterende lover og juridiske prosesser, og intet innhold i denne avtalen skal forhindre CarTrawler fra å overholde enhver lovbestemmelse eller anmodning eller krav fra offentlige myndigheter i forbindelse med din bruk av denne bookingmotoren eller informasjon som er oppgitt til eller samlet inn av CarTrawler i forbindelse med slik bruk, og CarTrawler skal ikke ha noe ansvar for slikt samsvar. Selv om CarTrawler ikke kan overvåke atferden til sine brukere når de ikke er på nettsiden, oppfattes det som et brudd på disse Bruksvilkårene hvis du bruker informasjon fra denne bookingmotoren til å trakassere, fornærme eller skade andre personer eller til å kontakte, annonsere overfor, oppfordre eller selge til enhver bruker eller person uten deres uttrykkelige forhåndssamtykke.

PERSONVERN

CarTrawler anerkjenner og fokuserer på betydningen av ansvarlig bruk av personlige data som samles inn via denne bookingmotoren. Derfor håndterer CarTrawler personlig informasjon med forsiktighet og treffer tiltak for å holde den trygg og sikre at den kun brukes til våre lovlige forretningsformål. Enhver informasjon som gis av deg til CarTrawler, blir behandlet i samsvar med de irske lovene om personvern, Data Protection Acts, av 1988 og 2003, og/eller endringer av disse og loverstatninger som kan vedtas i Irland til enhver tid. For at vi skal kunne behandle en bestilling for deg, trenger vi en del informasjon fra deg. Det omfatter ditt navn, nasjonalitet, kjønn (eller kjønn for gruppen du tilhører), telefonnummer og e-postadresse. Vi trenger også din kredittkort- eller bankkortinformasjon, slik at vi kan garantere leiebilen din når du betaler leiebeløpet og/eller et depositum. Du samtykker i at CarTrawler lagrer dine personlige data for å muliggjøre bilutleie via denne bookingmotoren, og at de videreformidler dine personlige data til en bilutleieleverandør når du bestiller en leiebil fra denne bilutleieleverandøren ved hjelp av denne bookingmotoren. Vi må sende informasjonen til bilutleieleverandøren som du har bestilt billeietjenester fra, slik at bilutleieleverandøren kan vite hvem du er og når du ønsker å bruke bilutleietjenestene. Vi oppgir navn, nasjonalitet, kjønn (eller kjønn for gruppen du tilhører), telefonnummer, e-postadresse, kredittkortopplysninger og, selvfølgelig, detaljene rundt bestillingen. Bilutleieleverandøren trenger denne informasjonen for å kunne godta en bekreftet bestilling fra deg. Du bør være klar over at hvis du velger en lenke til en annen nettside fra denne bookingmotoren, har ikke CarTrawler noen kontroll over denne andre nettsiden. Derfor kan ikke CarTrawler garantere at kontrolløren for nevnte nettside vil respektere din konfidensialitet på samme måte som CarTrawler. Vi bruker bare e-postadressen din til å sende deg en bekreftelse på bestillingen din eller for å kontakte deg av eventuelle årsaker i direkte forbindelse med bestillingen din, eller av og til for å informere deg om nye funksjoner i bookingmotoren. Vi bruker bare telefonnummeret ditt til å kontakte deg hvis det haster i forbindelse med et problem med bestillingen din. Du har rett til å be om en kopi av informasjonen vi innehar om deg (noe vi kan belaste deg et lite gebyr for) og å få unøyaktig informasjon korrigert. Av og til kan vi levere statistikk om kundene våre til tredjeparter, som bilutleieleverandører eller andre agenter. Denne statistikken inneholder aldri informasjon som identifiserer deg personlig.

CARTRAWLER, DERES STYREMEDLEMMER, ANSATTE, FORHANDLERE OG AGENTER, DATTERSELSKAPER ELLER ANDRE REPRESENTANTER OG DERES RESPEKTIVE MOR- OG DATTERSELSKAPER, SKAL IKKE PÅ NOEN MÅTE HA ANSVAR FOR KRAV, NØDSTILFELLER, ERSTATNINGSKRAV, SØKSMÅL, SKADESERSTATNING, TAP, UTGIFTER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, RIMELIGE UTGIFTER TIL ADVOKATER OG KOSTNADER KNYTTET TIL EN RETTSSAK SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK OG/ELLER VIDEREFORMIDLING AV PERSONLIG INFORMASJON OM DEG I FORBINDELSE MED DENNE KONFIDENSIALITETSPOLITIKKEN OG DITT SAMTYKKE.

CarTrawler forbeholder seg retten til å etter eget skjønn endre dette personverns- og sikkerhetsutsagnet når som helst, og du bør sjekke bestemmelsene om personvern jevnlig for eventuelle endringer. Eventuelle spørsmål kan sendes inn på vår Website (nettside).

Daddy Car Hire, Advantage Business Centre, 132-134 Great Ancoats Street, Manchester, M4 6DE